מחקרים וסקרים - מחקרים פנים ארגוניים

מחקרים וסקרים - מחקרים פנים ארגוניים

מחקרים וסקרים - מחקרים פנים ארגוניים

לשילוב מחקר פנים-ארגוני עם סקרי קונים ערך מוסף רב, בעיקר בתחום חווית הלקוח. העובדים מקרינים על הלקוחות את סיפוקם ודבקותם בחברה בה הם עובדים. לפיכך, מחקרי שביעות-רצון ונאמנות עובדים חשובים לא פחות מאשר מחקרי שביעות-רצון ונאמנות לקוחות.

תובנות מבצעת מחקרי שביעות-רצון ונאמנות עובדים בארגונים וכן בחינת חווית סביבת העבודה למול חוויית הלקוח. אנו מציגים תוצאות משולבות של הסקרים, לצד הדרכת ארגונים במעגל שיפור מתמיד והגדלת הרווחיות.