לקוח סמוי -
מוצרים ושירותים

לקוח סמוי

לקוח סמוי - מוצרים ושירותים

הלקוח הסמוי הינו כלי אשר נועד לשרת את היעדים העיסקיים של הארגון: סטנדרט שירות, שפה, נהלי עבודה ותרבות אירגונית. שיטת הלקוח הסמוי משמשת כיום ארגונים רבים במירוץ לשיפור הביצועים ומסייעת בפועל בקידום תהליכי העבודה.

מכון המחקר תובנות פיתח סל מוצרים, מתודולוגיית פעילות וצוות מקצועי המוביל לתוצאות ומצוינות.

    פעילותינו נשענת על ארבעה מרכיבים עיקרים:
  • אנשי מקצוע
  • טכנולוגיה
  • שירות
  • תפעול